Taalmodel: Vlaams Parlementslid

FOUT Jenne De Potter, naast burgemeester van Zottegem ook Vlaams parlementslid, kwam met de fiets naar de start op de Markt van Geraardsbergen.

GOED Jenne De Potter, naast burgemeester van Zottegem ook Vlaams Parlementslid, kwam met de fiets naar de start op de Markt van Geraardsbergen

VERKLARING

Dit is een hoofdletterkwestie.
Jenne De Potter is wel degelijk een Vlaams parlementslid: een Vlaams lid van een parlement.

Maar bedoeld is dat hij een Vlaams Parlementslid is: een lid van het Vlaams Parlement. De hoofdletters van de eigennaam blijven bewaard in een samenstelling met die naam.

Taalmodel: zenuwslopend, stressvol

FOUT Er werden twee waarschuwingsdrempels gedefinieerd om de bestuurder in staat te stellen om op die mogelijk stresserende situatie te anticiperen.

GOED Er werden twee waarschuwingsdrempels gedefinieerd om de bestuurder in staat te stellen om op die mogelijk zenuwslopende situatie te anticiperen.

VERKLARING
Het juiste werkwoord is “stressen”, wat betekent “onder stress werken” of “aan stress lijden”, zoals in “zich nerveus, overspannen gedragen”.
Een mogelijke correctie van de foute zin hierboven is “stressvolle situatie”, maar “zenuwslopende situatie” is wat eleganter.

Taalmodel: de aandacht vestigen op, de aandacht trekken

FOUT Tijdens een lezing wil hij altijd de aandacht trekken op zichzelf door de spreker voor schut te zetten.

GOED Tijdens een lezing wil hij altijd de aandacht vestigen op zichzelf door de spreker voor schut te zetten.

VERKLARING
Eens te meer zijn er meerdere oplossingen mogelijk.
De goede uitdrukking met voorzetsel is “de aandacht vestigen op”, maar het kan ook zonder voorzetsel, en dan wordt het:
– Tijdens een lezing wil hij altijd de aandacht trekken door de spreker voor schut te zetten.

Taalmodel: zich aanmelden, zich opgeven

FOUT Hij besloot zich aan te bieden voor het toelatingsexamen van de universiteit.

GOED Hij besloot zich aan te melden voor het toelatingsexamen van de universiteit.

OOK GOED Hij besloot zich op te geven voor het toelatingsexamen van de universiteit.

VERKLARING
Er zijn twee goede uitdrukkingen: “zich aanmelden” en “zich opgeven”

Zoals de dikke Van Dale het zegt: “zich aanmelden” en “zich opgeven” betekenen “zich opgeven als verzoekende tot iets toegelaten te worden, als mededinger of als gegadigde”.

Taalmodel: zich aanmelden

FOUT John moest zich bij de directeur tussen 8 en 9 uur aanbieden om die baan te krijgen.

GOED John moest zich bij de directeur tussen 8 en 9 uur aanmelden om die baan te krijgen.

VERKLARING:
In het algemeen Nederlands kan “aanbieden” niet als wederkering werkwoord worden gebruikt. Het is een slechte vertaling van het Franse “se présenter”.
Goed Nederlands is “zich aanmelden”.