Taalmodel: pogen/proberen

FOUT In de Syrische hoofdstad Damascus hebben terroristen gepoogd om de Amerikaanse ambassade aan te vallen.

GOED In de Syrische hoofdstad Damascus hebben terroristen geprobeerd (om) de Amerikaanse ambassade aan te vallen.

VERKLARING
Dit is een merkwaardig voorbeeld: in die ene zin zit er een stijlbreuk, doordat formeel en informeel taalgebruik door elkaar worden gedraaid. ‘Pogen’ is immer zeer formeel, terwijl een bijzin beginnen met ‘om’ informeel is.