Schrijftips voor zakelijke teksten

Schrijftips voor zakelijke teksten

Het ligt voor de hand dat we met ‘zakelijke teksten’ niet bedoelen ‘literaire teksten’. De lijst is afgeleid van het boekje ‘Helder Haags. Schrijftips voor ambtenaren’, uitgegeven door de gemeente Den Haag (NL), april 2006, ISBN 90-808740-4-3.

Het zijn ook ‘schrijftips’, en geen ‘vertaaltips’. Onderstaande tips zijn dus niet bedoeld om de kwaliteit van een vertaling te controleren. Een vertaler vertaalt wat er staat, hij herschrijft niet.

1. kom direct ter zake
2. gebruik veelzeggende tussentitels, goede tussentitels lezen als een samenvatting van de tekst
3. actieve zinnen
4. stel de centraal door korte, vlotte, aansprekende zinnen, en blijf ter zake; gebruik bijlagen voor details en uitweidingen
5. werkwoordstijl, geen naamwoordstijl
6. zet het onderwerp vooraan
7. geen lange zinnen
8. geen jargon, desnoods verklaren
9. geen archaïsmen
10. geen moeilijke woorden, hou het simpel
11. geen spelfouten of grammaticafouten, laat door iemand nalezen
12. geen lelijke woorden (vreemde woorden, woorden die nog niet zijn ingeburgerd)
13. let op het woordgeslacht
14. getallen: in letters: 1-20, 10-tallen, 100-tallen, 1000-tallen, leeftijden, maten, gewichten, data, geldbedragen, procenten
15. geen eufemismen
16. geen wollig taalgebruik
17. geen tangconstructies
18. geen afkortingen
19. hoofdletters: heilige namen, persoonsnamen, namen van instellingen

(meer hierover zal op http://www.vertaalbureaumotte.be verschijnen)

Hubert Lampo overleden (1920-2006)

Hubert Lampo is overleden op 85-jarige leeftijd.

Hij werd geboren in 1920 en werd terecht bekend omwille van “De komst van Joachim Stiller”, en boek dat nog altijd meeslepend leest, en magische spanning en mysterie opwekt.Het is een van de absolute toppers van de fantastische literatuur, net zoals “De trap van steen en wolken” van Johan Daisne dat is.

Daisne & Lampo worden vaak samen genoemd, maar hun literaire ontwikkeling was heel verschillend. Lampo was heel erg een gevoelsmens met een voorkeur voor barokke zinnen, terwijl Daisne cerebraler was.

Zoals wel vaker met enigszins fantastische literatuur, werd het werk van Lampo niet altijd goed onthaald door critici. Gedeeltelijk had hij dat zelf wel in de hand gewerkt, door scherpe kritieken te schrijven toen hij bij een krant werkte.

Schrijver Hubert Lampo (85) overleden

Schrijver Hubert Lampo is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd zwaar ziek.

Hubert Lampo werd op 1 september 1920 geboren op het Antwerpse Kiel. Hij groeide op in de jaren dertig, een tijd van economische crisis en opkomend fascisme, gevolgd door de oorlog. Lampo staat bekend als de grondlegger van het magisch-realisme in de Vlaamse literatuur, naast Johan Daisne. Tot zijn bekendste werk behoort “De komst van Joachim Stiller” uit 1960. Zijn boeken zijn in een tiental talen vertaald. In 2001 ontving hij de Prijs van het Vrijzinnig Humanisme. In 2003 werd het Vlaams-Nederlandse Hubert Lampo Genootschap opgericht. Het wijdt zich aan de studie en de promotie van hetoeuvre en het gedachtegoed van Hubert Lampo. (lim) (Belga 18:16)

Hubert Lampo overleden

BRUSSEL – De schrijver Hubert Lampo is vandaag overleden. Hij leed al een tijdje aan een zware ziekte maar toch komt zijn dood onverwacht. Lampo werd 85.

Hubert Lampo, die geboren werd op 1 september 1920, wordt vooral onthouden als een van de boegbeelden van het magisch-realisme in de naoorlogse Vlaamse literatuur.

Hij debuteerde in 1943 met de roman ,,Don Juan en de laatste nimf”. Zijn bekendste boek is de roman ,,De komst van Joachim Stiller” uit 1960, waarvan 44 drukken verschenen. Daarin duikt een archetypische Messiasfiguur op die getuigt van Lampo’s belangstelling voor de theorieën van Carl GustavJung. Het boek werd verfilmd door Harry Kümel.

Lampo had een passie voor allerlei oude mythen en fantastische verhalen. Hij schreef daarover talrijke opstellen, die onder meer gebundeld werden in de succesrijke bundel ,,De zwanen van Stonehenge” (1972). Hubert Lampo kreeg in 1963 de Driejaarlijkse Staatsprijs voor literatuur.

Van beroep was hij hoofdinspecteur van de openbare bibliotheken.

kld, jvh

Hubert Lampo rekent af met critici

,,Deze prijs is een waardig tegenwicht voor de onbenulligepseudo-intellectuelen die decennialang systematisch kritiek hadden op mijn werk. Het lijkt me het mooiste wat een vrijdenker in de glans van de ondergaande zon kan overkomen.” Met die woorden heeft auteur Hubert Lampo (80) de Prijs van het Vrijzinnig Humanisme 2001 in ontvangst genomen.

Vertaaltip

Eén belangrijke tip: denk nooit te veel in hokjes.
Nu bijna tien jaar geleden kreeg ik een vertaling Frans-Nederlands over sportschoenen.
De tekst stond vol woorden die ik in geen enkel woordenboek Frans of Nederlands vond, en evenmin op Internet.
Toen kreeg ik een ingeving: het was wel een Franse tekst van een Franse winkelketen, maar de sportschoenen zelf waren allemaal Amerikaanse merken…
Dus nam ik eens een Engels woordenboek.
En jawel hoor: daarin stonden die termen.
Maar hoe!
De tekst moet oorspronkelijk Engels zijn geweest, en was door een laat-maar-waaien-vertaler Engels-Frans omgezet naar het Frans, door de Engelse uitgangen van de woorden te veranderen in Franse uitgangen!
Geen enkel van die “Franse” woorden bestond.
Kijk dus altijd eens wat verder. Denk niet in hokjes, zelfs niet in taalhokjes.