Taalmodel: de bond

FOUT De directie van Eandis roept de socialistische bond op om haar staking stop te zetten.
GOED De directie van Eandis roept de socialistische bond op om zijn staking stop te zetten.

VERKLARING
De bond staakt, niet de directie. Het woord “bond” is uitsluitend mannelijk.

Taalmodel: pleiade en Pléiade

FOUT Het filmfestival van Cannes krijgt extra media-aandacht dankzij de pleiade van klinkende Hollywoodnamen die het festival nog hectischer dan gewoonlijk maken.
GOED Het filmfestival van Cannes krijgt extra media-aandacht dankzij de plejade van klinkende Hollywoodnamen die het festival nog hectischer dan gewoonlijk maken.

VERKLARING
In de betekenis van ‘groep illustere personen’ is het plejade. De Pléiade (Frans voor de Plejaden, het Zevengesternte) was een groep van zeven Franse dichters.

Taalmodel: “hoe lang” en “hoelang”

FOUT Hoelang ga je me nog blijven vragen hoelang de tafel is?
GOED Hoelang ga je me nog blijven vragen hoe lang de tafel is?

VERKLARING
Volgens de Van Dale betekent “hoe lang” in twee woorden “van welke lengte of van welke tijdsduur”, terwijl “hoelang” in één woord in de woordgroep ” ‘tot hoelang’ (tot welk tijdstip)” wordt gebruikt.
De Taalgids benadert het anders: in één woord als we een tijd aanduiden, in twee woorden in alle andere gevallen.

Interessant hierover is ook het gebruik van “al lang” en “allang”.
In de manga’s uitgegeven door Kana Productions geldt het volgende:
“al lang” = “al geruime tijd”
“allang” = “heel goed”, “heel zeker”, “heus wel”.
In dat geval is het onderscheid dus van een andere aard.

Bronnen:
– De Taalgids, Tekstverzorging van A tot Z, Peter van der Horst, SDu,Standaard Uitgeverij, 2000
– Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal op cd-rom, 14e editie, G.Geerts, T. den Boon en D. Geeraerts (red.), Van Dale Lexicografie, 2005
Manga’s uitgegeven door Kana Productions.
Met dank aan Sueda.

Manga

Manga’s zijn Japanse stripverhalen.
Die verhalen worden doorgaans eerst gepubliceerd in afleveringen in tijdschriften, dus als een stripfeuilleton zoals de vervolgverhalen in Robbedoes en Kuifje werden gepubliceerd.
De afleveringen van eenzelfde feuilleton kunnen daarna samen worden uitgegeven in een boek, dat een min of meer apart leesbaar deel van de reeks vormt.
Nu komt het: zo’n boek wordt in het Engels “tankōbon” genoemd, wat eigenlijk het Japanse woord voor “boek” is. Maar de Japanners noemen zo’n boek met gebundelde afleveringen van hetzelfde verhaal een “komikku”, wat… eigenlijk het Engelse woord “comics” is.
Dus: de Japanners gebruiken het Engelse woord, en de Engelsen het Japanse!
In het Nederlands worden door Kana Productions onder andere Death Note, Shaman King en Bleach gepubliceerd als “tankōbon”.

Taalmodel: gezicht

FOUT De Franse vrouw heeft een ongeneeslijke tumor in haar gelaat .
GOED De Franse vrouw heeft een ongeneeslijke tumor in haar gezicht.

VERKLARING
Of je “gelaat” gebruikt is afhankelijk van de stijl waarin je schrijft.”Gelaat” is een formeel woord, en in de meeste gevallen past “gezicht” dus veel beter.

Taalmodel: gewond

FOUT In Afghanistan is een Deense NAVO-soldaat omgekomen en een andere gewond bij gevechten met talibanrebellen.
GOED In Afghanistan is een Deense NAVO-soldaat omgekomen en een andere gewond geraakt bij gevechten met talibanrebellen.

VERKLARING
“Gewond” is geen voltooid deelwoord (zoals “omgekomen”), maar een bijvoeglijk naamwoord. Als je “gewond” vervangt door een ander bijvoeglijk naamwoord (bv. “blind”), is het meteen duidelijk dat de oorspronkelijke zin niet klopt.