Taalmodel: teveel / te veel

FOUT Van iemand die te veel bier of sterkedrank heeft gedronken, wordt schertsend gezegd dat hij de hondeziekte heeft.

GOED Van iemand die te veel bier of sterkedrank heeft gedronken, wordt schertsend gezegd dat hij de hondenziekte heeft.

VERKLARING
Wat “teveel” betreft is de regel erg eenvoudig: in één woord is “teveel” altijd een substantief. Je kunt dus wel schrijven: “Er is een teveel aan drank.” Anders schrijf je het in twee woorden: “Er is te veel drank.”
“Sterkedrank” schrijf je in één woord en “hondenziekte” schrijf je met een n in het midden.

Bron: grote Van Dale op cd-rom

Taalmodel: dienst hebben

FOUT Weet jij welke apotheker volgend weekend van wacht is? Ik voel een griepje opkomen en wil op alles voorbereid zijn.

GOED Weet jij welke apotheker volgend weekend dienst heeft? Ik voel een griepje opkomen en wil op alles voorbereid zijn.

VERKLARING
Een arts of apotheker die op vrije dagen beschikbaar is, heeft dienst, weekenddienst, is de dienstdoende arts of apotheker. Alleen in het leger en ziekenhuizen hebben sommigen wacht.

BRON: W. Penninckx, P. Buyse en W. Smedts, Correct Taalgebruik, UGA, 2001.

Taalmodel: rechtsomkeert

FOUT Ze at geen vlees en toen ze het sneetje prosciutto om de zalm zag, maakte ze meteen rechtsomkeer en ging ze een vegasnack halen.

GOED Ze at geen vlees en toen ze het sneetje prosciutto om de zalm zag, maakte ze meteen rechtsomkeert en ging ze een vegasnack halen.

VERKLARING
“Rechtsomkeer” is niet algemeen voor “rechtsomkeert”, met ‘t’.