Taalmodel: lenen, ontlenen, geld opnemen

FOUT Test-Aankoop is geen voorstander van hypothecaire leningen met een looptijd van 40 jaar, wegens de gevolgen voor wie ontleent.
GOED Test-Aankoop is geen voorstander van hypothecaire leningen met een looptijd van 40 jaar, wegens de gevolgen voor wie het geld opneemt.

VERKLARING
Ontlenen aan (‘overnemen’, ‘te danken hebben aan’) is wel goed in de volgende context: woorden aan het Engels ontlenen, ergens zijn naam aan ontlenen.

Taalmodel: beklaagde

FOUT Een voor een kwamen ze de rechtszaal binnen, en tussen twee agenten in werd de betichte voorgeleid.

GOED Een voor een kwamen ze de rechtszaal binnen, en tussen twee agenten in werd de beklaagde voorgeleid.

VERKLARING
De “beklaagde” of “verdachte”.
Het werkwoord “betichten” bestaat, maar niet het substantief “betichte”.

Bron: ABN-gids, door P.C. Paardekooper, Den Haag, Sdu, Standaard, 1996