Problemen met skynetblogs

Wegens aanhoudende problemen met de Skynetblogs, is het mogelijk dat wij onze blog verplaatsen naar een andere aanbieder.
Voorlopig gaan we door op Blogger.
Het is eerlijk gezezgd tegen onze zin dat we vertrekken. De Skynetblogs leverden uitstekende kwaliteit, maar plotseling vonden ze dat ze iets moesten veranderen, en toen hebben ze massa’s dingen overhoop gegooid.
We hebben het vermoeden dat het systeem voor sommige browsers gewoon niet geschikt meer is.
Bovendien hebben we o.a. gemerkt dat er handtekeningen van de ene blog op de andere terechtkwamen, wat dus niet door de gebruikte browser kan worden veroorzaakt: een browser kan geen informatie weergegeven die hij niet ontvangt.
Toen we echter merkten dat het type browser iets te maken heeft met de weergave van de blogs, hebben we de hoop opgegeven dat het ooit nog goedkomt.
Daarom zullen we hoogstwaarschijnlijk naar een andere aanbieder verhuizen, waar we hopen u evengoed over taal en vertalen te kunnen inlichten als we hier deden.

Taalmodel: voor zijn vrouw

FOUT De hoogleraar kocht zijn vrouw een gouden armband.
GOED De hoogleraar kocht voor zijn vrouw een gouden armband.

VERKLARING
“zijn vrouw” is een belanghebbend voorwerp. Een belanghebbend voorwerp kan in Standaardnederlands alleen maar bij sommige werkwoorden zonder voorzetsel of voorzetseluitdrukking voorkomen, bijvoorbeeld met het werkwoord “inschenken.”
Voorbeeld: Mag ik u iets inschenken?
In de meeste gevallen is er echter een voorzetsel of voorzetseluitdrukking nodig, zoals bij “kopen” of “breien”.
Voorbeeld: “Mijn vrouw heeft voor me een trui gebreid.”
Ook het belanghebbend voorwerp bij het werkwoord “bereiden” kan zonder voorzetsel of voorzetseluitdrukking worden gebruikt, maar dat is formeel taalgebruik.

Opmerking: Een voorzetselconstituent is een zinsdeel of zinsdeelstuk ingeleid door een voorzetsle of voorzetseluitdrukking.