Taalprobleem: behang

FOUT Het is niet belangrijk of er nu blauwe of groene bloemen op het behangpapier staan, want het is hoe dan ook spuuglelijk.
GOED Het is niet belangrijk of er nu blauwe of groene bloemen op het behang staan, want het is hoe dan ook spuuglelijk.

VERKLARING
“Behangpapier” wordt door sommige auteurs afgekeurd, maar Van Dale heeft er geen problemen mee.
We zochten met zoekmachines echter uit hoe vaak behang/behangpapier/behangselpapier op Internet voorkomen, en vonden de volgende resultaten:

 • behang
  Belgische sites: 103.000 pagina’s
  Nederlanse sites: 643.000 pagina’s
 • behangpapier
  Belgische sites: 87.600 pagina’s
  Nederlanse sites: 16.800 pagina’s
 • behangselpapier
  Belgische sites: 87.600 pagina’s
  Nederlanse sites: 16.300 pagina’s

“Behang” geniet dus duidelijk de voorkeur.

Taalprobleem: “maar beter”

FOUT Je kunt best iets laten weten als je ter plekke bent en vooral als je later arriveert.
GOED Je kunt maar beter iets laten weten als je ter plekke bent en vooral als je later arriveert.

VERKLARING
“Het best(e)” of “maar beter”.
“Best” betekent in de standaardtaal gewoon “goed”.
Bron: ABN-gids, P. C. Paardekooper, Den Haag, Sdu, Standaard, 1996

Taalprobleem: hoofdletters voor “feestdagen”

FOUT De zeventien lidstaten van de Wereldtoiletorganisatie hebben op de slotdag van de Wereldtoilettop 19 november uitgeroepen tot wereldtoiletdag.
GOED De zeventien lidstaten van de Wereldtoiletorganisatie hebben op de slotdag van de Wereldtoilettop 19 november uitgeroepen tot Wereldtoiletdag.

VERKLARING
In de categorie: is dit ernstig, of voor de lol.
Namen van “feestdagen” krijgen een hoofdletter. Werelddierendag, Wereldgezondheidsdag, Wereldtoiletdag, enz. worden beschouwd als feestdagen. De Wereldtoiletdag dient om er de aandacht op te vestigen dat iedereen een goed watercloset nodig heeft.
Ach, we hebben de laatste paar jaar al het een en ander van gekke spellingregels te horen gekregen.

bron: “Handboek Spelling”, J. De Schrijver en A. Neijt, Handboek Spelling, Wolters Plantyn, 2005

Taalprobleem: faillissement

FOUT De man had na de faling van zijn bedrijf in 2004 alles laten verdwijnen, zowel de fruitoogst als de voertuigen.
GOED De man had na het faillissement van zijn bedrijf in 2004 alles laten verdwijnen, zowel de fruitoogst als de voertuigen.

VERKLARING
“Faling” betekent niet “faillissement”.
De toestand waarin personen of bedrijven verkeren wanneer ze niet in staat zijn aan hun financiële verplichtingen te voldoen, zodat er op hun vermogen beslag is gelegd, is het “faillissement”.
Ook de uitdrukkingen “in faling zijn”, “in faling stellen” en “in faling verklaren” zijn fout. Ze moeten worden vervangen, bijvoorbeeld door “failliet zijn” en “failliet verklaren”.

Het zelfstandig naamwoord “failliet” heeft alleen maar een figuurlijke betekenis:
– Het failliet van zijn beleid.
– Het failliet van de democratie.
In die betekenis is “failliet” een synoniem van “mislukking”.

“De boeken neerleggen” is een gallicisme, een letterlijke vertaling van het Franse “déposer”
Wel goed zijn Nederlands zijn:
* failliet gaan, bankroet gaan
* het faillissement aanvragen

Verschil faillissement en vereffening

Het “faillissement” leidt tot het algemene beslag op het vermogen en de inkomsten van de onderneming.
Het is altijd het gevolg van een uitspraak van de handelsrechtbank. Die rechtbank spreekt zich uit op verzoek van de onderneming zelf of van een van de schuldeisers.
Als de onderneming zelf het initiatief neemt, vraagt de raad van bestuur het faillissement aan bij de handelsrechtbank. Tegelijk met de uitspraak van het faillissement stelt de handelsrechter een curator aan. Die speelt dan in feite de rol van vereffenaar of kan alsnog proberen de onderneming te redden door ze geheel of gedeeltelijk te verkopen.
“Vereffening” is het stopzetten van de activiteiten van een onderneming. De vereffening is vrijwillig. De beslissing ligt bij de aandeelhouders. De algemene vergadering stelt een vereffenaar aan. Die verkoopt de activa en betaalt de schuldeisers. De vrijwillige vereffening kan alleen maar plaatshebben als alle schuldeisers akkoord gaan.