Taalmodel: vanaf komen

FOUT “We werden bijna geënterd door piraten, net buiten Ressina. Maar we zijn er met de schrik van afgekomen!”

GOED “We werden bijna geënterd door piraten, net buiten Ressina. Maar we zijn er met de schrik vanaf gekomen!”

VERKLARING

Dit zinnetje uit “Ciudalia”, het eerste deel van de stripreeks “De oorlog winnen”, door Genêt en Jaworski, leek me een gelegenheid om het even te hebben over een lastige spellingkwestie.

Zowel “ervanaf komen” als “eraf komen” zijn juist.

Dus: “Jan is er weer gemakkelijk vanaf gekomen” en “Jan is er weer gemakkelijk af gekomen”. Hiermee wordt bedoeld dat Jan geluk heeft gehad: het is hem niet moeilijk gemaakt.

Je kunt spreken van er gemakkelijk (of: bekaaid, beroerd, genadig, goed, goedkoop, heelhuids, met lichte verwondingen, minder goed, niet slecht, zonder veel schade, zonder kleerscheuren) af komen. Maar het is ook juist om van in te voegen: er gemakkelijk (bekaaid, enz.) vanaf komen; dat lijkt tegenwoordig zelfs het gebruikelijkst te zijn.

“Ervanaf” en “eraf” staan los van komen. Het is bijvoorbeeld ook “van de trap af komen”, “van iemand af komen” en “van zijn luie reet af komen”.
In een zin als “Ik wil dat die verslagen binnenkort afkomen” is “afkomen” wél één woord.

Overigens vermeldt Van Dale (2005) bijvoorbeeld “er gemakkelijk (van) afkomen”, “van de trap afkomen” en “van iemand afkomen”.

Over deze kwestie — hoort het voorzetsel (zoals “af”) bij het werkwoord of niet? — wordt verschillend gedacht.

Wat ons betreft wordt “af” los geschreven van het erop volgende werkwoord als er sprake is van een verwijdering, ook al is die figuurlijk.

Bron: “Onze Taal”

 

 

Openbare raadpleging over de zomertijd

1280px-Europese_Commissie_logo_NL.svg

De Europese Commissie wil weten wat de Europeanen denken over de huidige zomertijdregeling die momenteel, 2018, nog van kracht is.

Daarom organiseert ze een online-vragenlijst die beschikbaar is in alle officiële talen van de EU behalve het Iers (geen idee waarom het Iers er buiten valt).

U mag ook in al deze talen reageren, al wordt gevraagd om indien mogelijk in het Engels te antwoorden.

Zodra u uw reactie heeft ingediend, kunt u een kopie voor eigen gebruik downloaden.

U kunt zelfs documenten, zoals een standpuntnota, uploaden of per e-mail naar het contactadres sturen. Als u bijlagen uploadt, kunnen die ongewijzigd worden gepubliceerd samen met de antwoorden op de vragen.

Met het oog op transparantie vraagt de Commissie organisaties bij openbare raadplegingen om informatie te verstrekken over wie en wat ze vertegenwoordigen door zich te registreren in het transparantieregister en de gedragscode van dat register te onderschrijven.

Alle nodige links en adressen en meer uitleg worden vermeld op deze wepagina.

Gelieve er rekening mee te houden dat de betreffende server zwaar overbelast is.