Taalmodel: samenstellingen met woorden en breuken in letters

FOUT Het lied in zesachtstemaat werd door de tweederde meerderheid van het luisterpanel gekozen om ons land te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival.

GOED Het lied in zesachtstemaat werd door de tweederdemeerderheid van het luisterpanel gekozen om ons land te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival.

VERKLARING
Taallink verwoordt het zo: Als een breuk deel uitmaakt van een samenstelling, schrijft u het geheel aan elkaar. Andere voorbeelden zijn viervijfdewerktijdregeling, zesachtstemaat.
Als een breuk niet tot een samenstelling behoort, schrijft u de teller en de noemer los, bijvoorbeeld twee derde van de leden, ze werkt vier vijfde, drie vierde van zijn vermogen.
Driekwart vormt een uitzondering op de regel omdat het als één woord wordt beschouwd. U schrijft driekwart altijd aan elkaar.
Maar omdat het aan elkaar schrijven leidt tot worsten, raden we aan om gebruik te maken van de ontsnappingsclausule van de regels: omwille van de duidelijkheid mag je koppeltekens plaatsen.
We raden daarom aan om “zesachtstemaat” en “tweederdemeerderheid” eventueel te schrijven als “zesachtste-maat” en “tweederde-meerderheid”.
Referentie: Taallink 36

Speciaal aanbod De Verkoop + Ik ben geen boeddhist

Literatuur, deze keer:Er is een nieuwe uitgever op de markt, Het Zinkend Schip, die een speciale inspanning doet om het werk van Peter Motte te promoten. Motte bood zijn teksten aan om de uitgever de kans te gunnen om Het Zinkend Schip onder de aandacht te brengen.

Daardoor is er nu de kans om twee boekjes voor een lage prijs aan te schaffen.

“De verkoop” is een kort sciencefictionverhaal over de moeilijkheden die mensen en amfibieën hebben om samen te leven.
Eerst dacht de auteur dat de uitgever ter gelegenheid van de bundel haikugedichten de restjes van “De verkoop” wou kwijtgeraken, maar het is een druk. Hij is op lichtgrijs papier uitgebracht, en de tekst werd licht gewijzigd.

Binnenkort publiceert dezelfde uitgever de eerste dichtbundel van Peter Motte: “Ik ben geen boeddhist”. Het is een ironische titel, want het is een bundel haikugedichten en boeddhisme is een belangrijke godsdienst in Japan.
“Ik ben geen boeddhist” wordt in een beperkte, genummerde oplage verspreid.
Uitverkocht is uitverkocht. Er wordt niets bijgedrukt.

“Tot 5 juli kost “De verkoop” los 10 euro en “Ik ben geen boeddhist” 5 euro. Daarna gaat de prijs omhoog.

Wie echter nu inschrijft en voor 15 juli betaalt, krijgt beide boekjes aan 10 euro.
Wie via de auteur bestelt, ontvangt bovendien gesigneerde exemplaren.
Om in te schrijven: storten op 000-1668632-38 met vermelding “Verkoop en boeddhist”, ten name van Peter Motte, Abdijstraat 33, 9500 Geraardsbergen.
Voor Nederland: IBAN BE24-0001-6686-3238, BIC BPOT BEB1 (opgelet: kosten ‘shared’) ten name van Peter Motte, Abdijstraat 33, 9500 Geraardsbergen, België.

Inlichtingen: peter.motte@skynet.be

Taalmodel: bij zich hebben

FOUT Ik heb de cd van de week bij en daar wil ik eerst een stukje in driekwartsmaat uit laten horen.

GOED Ik heb de cd van de week bij me en daar wil ik eerst een stukje in driekwartsmaat uit laten horen.

VERKLARING
Ik heb iets bij me, jij hebt iets bij je, zij heeft iets bij zich, wij hebben iets bij ons… Je kunt in deze constructies nooit ‘bij’ alleen gebruiken.

Referentie: ABN P.C. Paardekooper, ABN-gids, Den Haag, Sdu, Standaard, 1996

Taalmodel: inzetten/voorzien

FOUT Door een bermbrand in Haacht rijden er geen treinen tussen Mechelen en Leuven. Er zijn vervangende bussen voorzien.

GOED Er worden vervangende bussen ingezet.

VERKLARING
Voorzien is een letterlijke vertaling van het Franse werkwoord prévoir.
De zin met “voorzien” zou betekenen dat er wel bussen zijn die klaarstaan om in zo’n geval te worden gebruikt, maar dat betekent nog niet dat ze ook worden gebruikt.