IATE viert 10 jaar, en Vertaalbureau MOTTE viert mee!

iate, 10th anniversary, 10e verjaardag, 10e anniversaire

IATE
viert zijn 10e verjaardag, en Vertaalbureau MOTTE viert graag mee!
We houden ons graag bezig met het frivole werk aan strips en manga, maar technische en administratieve teksten zijn voor ons eigenlijk belangrijker.
Daarom danken we graag IATE om ons al 10 jaar de officiële Europese vertalingen van technische, administratieve en wetenschappelijke termen te geven.

Iate celebrates its 10th anniversary

iate, 10th anniversary, 10e verjaardag, 10e anniversaire
Translation Agency Motte thanks IATE to give us 10 years official European terminology!
Vertaalbureau Motte dankt IATE om ons al 10 jaar de officiële Europese terminologie te geven!
Bureau des Traductions Motte remercie IATE pour nous donner déjà 10 ans la terminologie officiëlle de l’Europe!
Übersetzungsbüro Motte dankt IATE für 10 Jahre offizielle europäische Terminologie!
About IATE
IATE (= “Inter-Active Terminology for Europe”) is the EU’s inter-institutional terminology database. IATE has been used in the EU institutions and agencies since summer 2004 for the collection, dissemination and shared management of EU-specific terminology. The project partners are:
European Commission
Parliament
Council
Court of Justice
Court of Auditors
Economic & Social Committee
Committee of the Regions
European Central Bank
European Investment Bank
Translation Centre for the Bodies of the EU
The project was launched in 1999 with the objective of providing a web-based infrastructure for all EU terminology resources, enhancing the availability and standardisation of the information.
IATE incorporates all of the existing terminology databases of the EU’s translation services into a single new, highly interactive and accessible interinstitutional database. The following legacy databases have been imported into IATE, which now contains approximately 1.4 million multilingual entries:
Eurodicautom (Commission),
TIS (Council),
Euterpe (EP),
Euroterms (Translation Centre),
CDCTERM (Court of Auditors),
For more information, please download the IATE brochure.

Yoko Tsuno Integrale 1: Van de Aarde naar Vinea

Vertaalbureau Motte keek met belangstelling uit naar de eerste exemplaren van het Yoko Tsuno-verzamelalbum Van de Aarde naar Vinea, omdat op pagina 2 staat: Redactionele correcties binnenwerk: Peter Motte.
We corrigeerden de Nederlandse versie van de drie strips vanaf pagina 27 tot en met 164, dus niet de inleiding, het portfolio of andere tekst. Er werden spelfoutjes verwijderd, grammaticafoutjes, soms vertaalfoutjes, maar ook wetenschappelijk en technisch inhoudelijke fouten.
Tot onze verrassing was het aantal veranderingen door de recente spellingwijzigingen gering.
Soms hebben we de tekst ook wat gemoderniseerd.
https://www.youtube-nocookie.com/embed/hnvvcESNfRQ