Taalmodel: “het feit dat”

FOUT Vooral het feit dat hij niet geselecteerd werd voor de Ronde van Frankrijk dit jaar, ontgoochelde Baguet.

GOED Baguet was vooral ontgoocheld omdat hij dit jaar niet mee mocht naar de Ronde van Frankrijk.

VERKLARING
Het is vooral een kwestie van stijl: de oorspronkelijke zin klinkt stijf met dat “het feit dat” voorop.
Het is best mogelijk dat er Franse invloed meespeelt, want het overdadige gebruik van “het feit dat” komt meer voor in Vlaanderen dan in Nederland.

Recensie: Arnaud Huftier: De onmogelijke vertaling / L’impossible traduction

Dit boek staat in een traditie die uniek is voor de wereld: de tweetalige Nederlands-Franse aanpak van België. Slecht toegepast leidt ze tot onderdrukking van een van de twee talen, maar goed gebruikt is ze een verrijking voor beide culturen.

Het is die verrijking die Arnaud Huftier en Peter Motte in deze uitgave hebben nagestreefd. Arnaud Huftier is een assistent letteren van de universiteit van Valenciennes. Hij doktoreerde op een van de merkwaardigste terreinen van de literatuur ter wereld: de verstrengelde Belgische literatuur, waar Vlaams, Waals, Frans, Nederlands en Belgisch op zo’n manier door elkaar lopen, dat het voor buitenlanders surrealistisch wordt. Het getuigt dan ook van Arnauds inzicht en doorzettingsvermogen dat hij het goed kon onderzoeken, maar bovendien is het verhelderend om de verwonderde en neutrale blik van een niet-Belg op het onderwerp te zien.

Peter Motte en Arnaud besloten samen om het essay over de Nederlandstalige Belgische fantastische literatuur in een tweetalige Nederlands-Franse editie uit te geven, in een al even opmerkelijke vorm als het land zelf: er is geen achterpagina. Het boek telt wel twee voorpagina’s!

Ze besloten het essay in het Nederlands en het Frans af te drukken, maar op zo’n manier dat de lezer kan kiezen wat hij als de eerste taal beschouwt. In plaats van de ene tekst na de andere af te drukken, werd ze ten opzichte van elkaar ondersteboven afgedrukt. Als men het boek omdraait, krijgt men een andere voorpagina met de andere taal.

De kunstenaar Johnny Bekaert heeft daar nog een schepje bovenop gedaan door een voorpagina-illustratie te creëren die geen onder- of bovenkant heeft.

Deze goed geannoteerde editie heeft niet alleen een diepgaand inzicht in de ontwikkelingen van de Nederlandstalige Belgische sciencefiction, fantasy, griezel en fantastische literatuur van het begin tot heden, maar is in zijn uitgavevorm een uniek kunstwerkje geworden.

Arnaud Huftier, De onmogelijke vertaling: de Nederlandstalige Belgische fantastische literatuur / L’impossible traduction: Le fantastique Belge d’expression néerlandaise, 2004, Geraardsbergen (België) – Amiens Cedex (Frankrijk), De Tijdlijn – DUNE, La ligne de temps hors série 3, vertaling: Peter Motte, paperback, 20 x 13,2 x 1,7 cm, 2 x 109 p’s, 15 euro, met vermelding ‘Arnaud Huftier’ te storten op 000-1668632-38 voor België, op IBAN BE24-0001-6686-3238 BIC BPOTBEB1 voor het buitenland, ISBN 2-905725-97-4

SEEK MY FACE: Donderdag 10 november 2005

And now for something completely different….

Mijn carrière als technisch vertaler werd mogelijk door mijn al jonge belangstelling voor het verkeerd gelabelde genre sciencefiction, want het is eigenlijk meer technical fiction, sterker nog: technical adventure fiction, dan SCIENCEfiction.

Vandaar dat ik aangenaam verrast was toen ik werd uitgenodigd om mee te werken aan de eendagsconferentie Seek My Face aan de TU Delft (Nederland).

MoTiv probeert er in samenwerking met studenten en studentenorganisaties aan de TU de motivatie te achterhalen van de ‘helden’ in de sport, de muziek, bedrijfsleven en universiteit, en de onderliggende idealen van de hedendaagse sciencefiction. Welke krachten gaan er schuil achter het succes van mensen? Wat zijn de diepe, onzichtbare bronnen waar mensen uit putten? Ze proberen die diepe bronnen aan te boren en zo het ware gezicht van de mens te vinden.

Een van de thema’s is SCIENCEFICTION.

Sciencefiction is gebaseerd op onze ervaringen in onze tijd en onze verwachtingen en dromen. SF benadert onze werkelijkheid door middel van spel, fantasie en creativiteit. Wat zijn de bronnen waar SF-schrijvers uit putten? Zij werken met de vraag: wie zijn we? Hoe leven we? Wat zijn onze mogelijkheden en onze kansen?

Het voorlopige programma plaatst het interview met mij om 16.45.
Om 19.15 volgt een afsluiting met alle vier de sprekers, met aansluitend een buffet.
Daarna volgt om 20.00 een parallelle discussie met elk thema in 1 hoek.

Meer info later, o.a. op http://www.seekmyface.tudelft.nl/