Hulpmiddelen voor vertalers

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar voor vertalers. Hieronder volgt een kort overzicht over de verschillende typen:

 • Vertaalsoftware: software die (semi-)automatisch teksten kan helpen vertalen.
 • Terminologiebeheer: software die vertalers helpt bij het beheren van terminologie en consistentie in hun vertalingen.
 • CAT-tools (Computer Aided Translation): software die vertalers helpt bij het vertalen door middel van vertaalgeheugens en andere hulpmiddelen.
 • Woordenboeken en taalgidsen: fysieke of digitale boeken die vertalers helpen bij het opzoeken van woorden en uitdrukkingen in een andere taal.
 • Vertaalgemeenschappen: online en andere groepen waar vertalers met elkaar kunnen communiceren en hulp kunnen krijgen bij moeilijke vertalingen.

Translation, its forms

Translation refers to the process of converting written or spoken words in one language into another language. For the case of simplicity, we will treat ttem both as the same.

Translation can be done through various methods such as machine translation, human translation, or a combination of both.

Translation can also refer to converting non-linguistic forms of information, such as mathematical equations or musical notation, into other forms. But that doesn’t concern us here.

There are several forms of machine translation, including:

 • Rule-based machine translation (RBMT): This method uses a set of pre-defined grammar rules and dictionaries to translate text from one language to another.
 • Statistical machine translation (SMT): This method uses statistical models that are trained on large amounts of parallel text data to translate text.
 • Neural machine translation (NMT): This method uses neural networks to translate text. NMT models have been shown to produce translations that are often more accurate and natural-sounding than those produced by other forms of machine translation.
 • Hybrid machine translation: This method combines the strengths of different machine translation methods, such as RBMT and SMT, to produce more accurate translations.
 • Interactive machine translation (IMT) : this form of machine translation allows the user to interact with the machine during the translation process, correcting and providing feedback on the translations produced.
 • Post-editing machine translation (PEMT) : this form of machine translation allows a human translator to check and correct machine-generated translations.

There are several forms of human translation, including:

 • Professional translation: This form of translation is done by trained and experienced translators, who are often certified by professional organizations. Professional translations are usually done for official documents, legal contracts, and other important texts.
 • Community translation: This form of translation is done by volunteers or members of a community who translate text for the benefit of their community. Community translation is often used for non-profit or social impact projects.
 • Literary translation: This form of translation is done for literary works, such as novels, poems, and plays, to make them accessible to readers in other languages. Literary translators are often writers themselves, and pay particular attention to preserving the style and tone of the original text.
 • Simultaneous translation: This form of translation is done while the speaker is still speaking, which is often used in conferences, meetings and other events where multiple languages are spoken.
 • Consecutive translation: This form of translation is done after the speaker has finished speaking, which is often used in interviews, meetings and other events where multiple languages are spoken.
 • Audiovisual translation: This form of translation is done for audiovisual materials such as movies, TV shows, and video games, it includes subtitling, dubbing, and voice-over.

There are several combinations of machine translation and human translation, including:

 • Machine-assisted translation: This form of translation uses machine translation as a tool to help a human translator produce a more accurate and efficient translation. The translator can use the machine-generated translation as a starting point and then make any necessary corrections and improvements.
 • Post-editing machine translation (PEMT): This form of translation uses machine translation to generate a first draft of the translation, which is then reviewed and corrected by a human translator. This is often used for large-scale projects where speed and cost-effectiveness are important.
 • Hybrid machine translation: This form of translation combines the strengths of different machine translation methods, such as rule-based and statistical machine translation, to produce more accurate translations. The output of the machine translation is often reviewed and corrected by a human translator.
 • Interactive machine translation: This form of translation allows the user to interact with the machine during the translation process, providing feedback and corrections on the translations produced. The user can also provide additional information and context to the machine to improve the translation.
 • Human-in-the-loop machine translation: This form of translation uses machine translation as a tool to help a human translator, who can provide feedback and corrections to the machine, which will then adjust its output accordingly. This can improve the final translation and the efficiency of the process.

Blik achter de schermen van een vertaling

Duits en Nederlands liggen dicht bij elkaar. Geef een willekeurige Nederlander een Duitse tekst, en hij ontcijfert ze tamelijk gemakkelijk. Er zullen wel enkele fouten zijn, maar het resultaat is redelijk goed in vergelijking met wat diezelfde willekeurige Nederlander zou doen als hij een Franse tekst krijgt.


Toch zijn er problemen. Bekend zijn de valse vrienden: woorden die op elkaar lijken, maar toch iets anders betekenen.

Maar daar stopt het niet. Hoe doorzichtig de woordenschat van een Duitse tekst voor een Nederlander ook lijkt te zijn, de grammatica kan onverwachts problemen opleveren.

Een voorbeeld:
“Nach fast genau drei Jahren ist das Stammwerk-Modell von Alejandro und Romina Rossi aus Buenos Aires endlich in Göppingen angekommen.”

Wie zo’n zin, zelfs rekening houdende met valse vrienden in de woordenschat, zonder veel nadenken vertaalt, eindigt met deze zin:
“Na bijna drie jaar is het model van het moederbedrijf van Alejandro en Romina Rossi uit Buenos Aires eindelijk in Göppingen aangekomen.”

Maar die is fout.

Waarom? Omdat het bedoelde moederbedrijf niet van Alejandro en Romina Rossi is. Zij hebben een model gebouwd van een moederbedrijf, maar het is niet hun bedrijf.

Om die verwarring te vermijden moet de zin worden omgegooid, en na heel wat gegoochel komt er dan dit uit:
“Na bijna drie jaar is in Göppingen eindelijk het model uit Buenos Aires aangekomen dat Alejandro en Romina Rossi van het moederbedrijf hebben gebouwd.”

Het zinsdeel “in Göppingen” moest naar voren worden geplaatst, net als het bijwoord “eindelijk”. De plaatsbepaling “uit Buenos Aires” werd achter “het model” gezet, en de nabepaling “van Alejandro en Romina Rossi” werd omgevormd tot een bijzin waarin ook werd opgenomen dat het om het moederbedrijf ging.

Die veranderingen werden niet alleen opgelegd om de betekenis duidelijk te maken, maar ook om de zin leesbaar te houden. Waardoor de ene wijziging leidde tot de andere.

Artificial Intelligence and translation

ai_1

There are two things which shouldn’t be forgotten about AI in general:
First it relies heavily on human input. E.g. the Tesla AI Autopilot is based on a massive amount of pictures on which objects are lined out, so that the software can compare those line-outs with images captured by the LIDAR (which is just some kind of visible light camera system). Without all those people analyzing the photographs, that Autopilot would not function. In other words: without the back-up of human intelligence, that artificial intelligence wouldn’t work.
Secondly: the input is analyzed by statistical means, not be actually intelligent systems in the way we understand ‘intelligence’. That means AI prefers frequent occurences of phenomena, not necessarily correct occurences of phenomena, i.e. not necessarily occurences which are the results of laws of nature.
.

Peter MOTTE is NIET op Facebook

facebookth

Peter Motte is NIET op Facebook, netzomin als Vertaalbureau MOTTE.

We willen mensen expliciet waarschuwen voor webservices en zoekresultaten die suggereren dat we wel op Facebook zijn.

Het is wel mogelijk dat andere mensen genaamd “Peter Motte” op Facebook zijn, maar wij zijn dat niet.

Als u wordt gevraagd om in te loggen of te registreren op Facebook om meer te zien dan een oppervlakkig profiel over “Peter Motte”, dan zult u teleurstellende resultaten krijgen.

We zitten ook niet op Instagram, WhatsApp of Instant Messenger.

Peter Motte is NOT on Facebook

facebookth

Peter Motte is NOT on Facebook, nor is Translation Office Motte.

We want to explicitely warn people against services and search results which suggest that we are on Facebook.

It is, however, possible that other people named “Peter Motte” are on Facebook, but we are not.

If you get any demand to log in or to register for Facebook to see more than a superficial profile on Facebook about us, you will not get any satisfactory result.

We also are not on Instagram, WhatsApp or Instant Messenger.

Vertaaltips: Terms and conditions

terms-and-conditions

“Terms and conditions” is een van die termen in de Engelse juridische en semi-juridische literatuur die voor beginnende vertalers een probleem vormt.

Zelfs goede woordenboeken laten je min of meer in de steek, want zowel “conditions” als “terms” worden wel eens als “voorwaarden” vertaald, en “voorwaarden en voorwaarden” is geen goede vertaling. Maar “Terms and conditions” wordt ook als “voorwaarden” vertaald.

Hoe pak je dat aan?

De meest handige oplossing is om “Terms and conditions” te vertalen als “Algemene voorwaarden”.

“Conditions” apart zijn dan “Voorwaarden”, en “terms” worden “bepalingen”.

Als de termen apart worden gebruikt is het echter altijd aan te raden om goed op de context te letten, want “terms” zijn soms “betalingsvoorwaarden” of “afbetalingsvoorwaarden”. De betekenis hangt af van de tekst in haar geheel.

Maar er kunnen ook bepalingen worden gebruikt, zoals “Terms of use”. En dat betekent “Gebruiksvoorwaarden”, niet “Bepalingen van het gebruik”.

En daarom zijn automatische vertalingen zo’n sof.

Will AI make translation an obsolete craft?

104786213-gettyimages-675938062-530x298

Sometimes people use Google Translate to understand a website. And some people think something exists like computer programs which spew out translations without any hassle. It makes look translators as old fashioned craftsman who at best have a workshop in a tourist center or during an arts & crafts exhibition.

 

Does that image suit reality?

 

As Artificial Intelligence is on the rise, some people proclaim the death of the translator in ten or maybe even five years time.

 

But as a matter of fact, Artificial Intelligence is not something which will pop up all at a sudden. It has been influencing daily practices since the nineties, maybe even earlier.

Research into artificial translation or machine translation started as early as 1949, but as is often the case with IT, the name promises more than it delivers. Early applications did nothing more than automatically looking up words in an automated dictionary.

 

Some historians claim that the idea of machine translation may be traced back to the 17th century, when in 1629 René Decartes proposed a universal language, which would share one symbol in different tongues for equivalent ideas. But the actual field of “machine translation” appeared only for the first time in ‘Memorandum on Translation’ by Warren Weaver in 1949. Research started in 1951 at MIT by Yehosha Bar-Hillel. And in 1954 there was a surprising demonstation at Georgetown University when the Machine Translation research team showed off its Georgetown-IBM experiment system in 1954. As computers’ power increased, so did the results of artificial translation. But real progress was rather slow, and after the ALPAC Report of 1966 found that the ten-year-long research had failed to fulfill expectations, funding was greatly reduced. However, in 1972 a report by the Director of Defense Research and Engineering (DDR&E) reestablished the feasibility of large-scale MT because of the success of the Logos MT system in translating military manuals into Vietnamese during that conflict. And so again, war made progress (that is ironic).

 

So, considering the early starting date of the research at about 1949, probably induced by the advent of computers during the Second World War, progress was actually very slow. The problem is whether the computer program can actually understand human language, and whether that understanding is necessary to be able to translate.

 

Some would argue “yes”, and they try to find the rules which govern human language. Interesting in that respect was transformational-generative grammar or TGG. It’s philosophy is that human beings have a set of rules in their heads which forms meaning into meaningful sentences. So an English speaker would have a rule which puts the verb immediately following the subject, whereas a Japanese speaker would have a rule putting the verb at the end of the sentence.

 

Fact is, however, that you still have to be able to make the computer program to be able to grasp the meaning of what it has to say. But it is not the computer translation program building up the message to be translated. The message is already given in the source text.

To a certain degree, that simplifies matters: the program only has to be able to transform a message from a source text into a target text, in which source and target contain the same content, but encoded in different ways.

 

That’s, of course, an idea which appeals to programmers. You take a source, use TGG to derive it’s inner structure or deep structure, and use TGG of another language to build up a new surface structure. As simple as that.

 

It seems to be the most intelligent way to deal with artificial translation, but linguistics themselves are not always sure about the rules which one should put into TGG. And, anyway, TGG is meant to go from deep structure to surface structure, not the other way around. So, that leaves us with the problem of the analysis of the source text. All TGG rules have to be “reversed” or “inversed”.

 

Although there are a lot of other ways to deal with automatic translation, not all of them could be implied from the very beginning. The advantage of a TGG based translation system was the promise of using rules in a way a human being processes language – or is thought to process language – thereby limiting the amount of memory. Rules, as in maths, provide a way to apply knowledge without a big knowledgebase. Compare having to learn al multiplications starting with the table of 1 till the table of 10, or only having to know the rule that you add up a number as many times as you want to multiply it.

 

Most machine translation systems try to apply rules, but not all do to the same degree. As a matter of fact, the terms ‘machine translation’, ‘automatic translation’, ‘artificial translation’ and so on, are not interchangeable.

 

The main rule-based machine translation (RBMT) paradigms are further classified in three types: transfer-based machine translation, interlingual machine translation and dictionary-based machine translation paradigms.

 

RBMT involves more information about the linguistics of the source and target languages. The basic approach uses a parser for the structure of the source sentence and an analyzer for the source language, and then applies a generator on that information to generate the target sentence, with a transfer lexicon for the translation of the words.

 

However, RBMT demands that everything is be made explicit: orthographical variation and erroneous input must be made part of the source language analyser in order to cope with it, and lexical selection rules must be written for all instances of ambiguity. Adapting to new domains in itself is not that hard, as the core grammar is the same across domains, and the domain-specific adjustment is limited to lexical selection adjustment. But, of course, that’s all from a theoretical point of view.

 

Another way is transfer-based machine translation. It creates a translation from an intermediate representation that simulates the meaning of the original sentence. Unlike interlingual MT, it depends partially on the language pair involved in the translation.

The third method, interlingual machine translation, is a kind of rule-based machine-translation. The source language is transformed into an interlingual language. That is a ‘language neutral’ representation that is independent of any language. The target language is then generated out of the interlingua. One of the major advantages of this system is that the interlingua becomes more valuable as the number of target languages it can be turned into increases. However, the only interlingual machine translation system that has been made operational at the commercial level is the KANT system (Nyberg and Mitamura, 1992), which is designed to translate Caterpillar Technical English (CTE) into other languages.

Using Caterpillar texts had the advantage of having an enormous load of already translated texts, and the fact that CTE is rather limited in scope: it only has to deal with technical language for heavy mobile equipment. Using it to translate other subject matters, would be disastrous.

 

The dictionary-based system uses a method based on dictionary entries, which means that the words will be translated as they are by a dictionary. This will make clear, of course, that a pure dictionary-based system can only give word-for-word translations, and therefore rather mediocre results – to put it mildly.

 

The statistical machine translation (SMT) uses bilingual text corpora. Where such corpora are available, good results can be achieved translating similar texts, but such corpora are still rare for many language pairs. Google switched to a statistical translation method in October 2007. In 2005, Google improved its internal translation capabilities by using approximately 200 billion words from United Nations materials to train their system, and the translation accuracy improved. Google Translate and similar statistical translation programs work by detecting patterns in hundreds of millions of documents that have previously been translated by humans and making intelligent guesses based on the findings. Generally, the more human-translated documents available in a given language, the more likely it is that the translation will be of good quality. However, it turned out this is not always the case, rather to the surprise of Google. Newer approaches into Statistical Machine translation use minimal corpus size and instead focus on derivation of syntactic structure through pattern recognition, which puts higher stress on artificial intelligence. SMT’s biggest downfall includes it being dependent upon huge amounts of parallel texts, its problems with morphology-rich languages (especially with translating into such languages), and its inability to correct singleton errors. Which explains why Google was disappointed. Not to mention that a typical United Nations document deals with a limited set of subjects.

 

Example-based machine translation is based on the idea of analogy. The corpus also contains texts that have already been translated. Given a sentence that is to be translated, sentences from this corpus are selected that contain similar sub-sentential components. The similar sentences are then used to translate the sub-sentential components of the original sentence into the target language, and these phrases are put together to form a complete translation.

Hybrid machine translation (HMT) leverages the strengths of statistical and rule-based translation methodologies. Several MT organizations claim a hybrid approach that uses both rules and statistics.

 

And finally a deep learning based approach is neural machine translation.

But all these methods are in some or other way hampered by several problems: ambiguity in texts, non-standard speech, names from people, places, organizations and so on, and the continuous changes in language: what’s standard today, might be substandard tomorrow, and vice-versa.

 

In reality all systems are in some way hybrid systems, because the output of the computer program always has to be checked by a human translator. Example-based machine translation is actually the most successful form of machine translation, because the computer program uses a big memory of previous translations to come up with suggestions, which the translator has to judge, change if necessary, and validate.

 

As mentioned above, forms of machine translations have a long history, and the development was slow and hampered by characteristics of human language (e.g. it’s well-know lack of sustained logic), and by technological problems, like processing speed and memory size.

The main reason computer translations seem to be on the up, is that processing speed and memory size are gradually less of a problem. It also means that the influx of all forms of automation have never given a big boom to artificial translation.

 

It did, however, change the nature of the work of the translator. Translation turned more and more into proofreading and editing, away from pure translation. That was a rather slow evolution, and in all likelihood, it will remain so for a very long time.

 

robots