Spaß mit Slogans

Das Übersetzungsbüro Motte bietet Übersetzungen an, nicht das Verfassen von Werbetexten. Aber manchmal erfordert der Marketingcharakter des Ausgangstextes ein gewisses Maß an Copywriting. Es sollte also kein völliges Neuland für uns sein.
Deshalb haben wir uns ein wenig damit vergnügt, Slogans für Übersetzungsbüros und Übersetzer zu erfinden.

“Übersetzungen ohne Grenzen – Verstehen Sie die Welt.”
“Übersetzen Sie Ihre Welt – mit uns.”
“Übersetzen Sie Ihre Worte in die Sprache der Welt”
“Verbinden Sie die Welt mit unseren Übersetzungen.”

Les slogans et les traducteurs

L’agence de traduction Motte fournit des traductions, pas du rédaction publicitaire. Mais parfois, la nature marketing du texte source exige un certain degré de rédaction. Ce n’est donc pas un terrain totalement vierge pour nous.
Nous nous sommes donc amusés à créer des slogans pour les agences de traduction et les traducteurs.

“Traduisons les barrières linguistiques, mot par mot.”
“Reliant les cultures, une phrase à la fois.”
“Traduire les mots, unir les mondes.”
“Faisant le pont entre les langues, mot par mot.”
“Traduire les mots, unir les mondes.”
“Transcendant les barrières linguistiques, mot à mot.”
“Faisant disparaître les barrières linguistiques, mot après mot.”
“Faisant passer les barrières de la langue, un mot à la fois.”

Fun with slogans for translators and translation agencies

Translation Agency Motte provides translations, not copywriting. But sometimes the marketing nature of the source text demands a certain degree of copywriting. So it shouldn’t be entirely untreaded ground for us.
Therefore we amused ourselves a bit with making up slogans for translation agencies and translators.

“Bringing language barriers to their knees”
“Translating language, connecting cultures.”
“Translating words, connecting worlds.”
“Translating the world, one word at a time.”
“Bridge the language gap, connect the world.”
“Bridging the language gap, one word at a time.”
“Breaking barriers, building connections”
“Connecting languages, connecting worlds”
“Bringing worlds together, one word at a time.”
“Translate with confidence, communicate without boundaries.”
“Connecting languages, connecting cultures”

“Bridge the language barrier with ease.”
“Translate with confidence, communicate without boundaries.”
Translate with ease, bridge the language divide.”

“Make connections, expand your world”
“Making connections, breaking language barriers”

“Translate with confidence, communicate without boundaries.”
“Connecting languages, connecting cultures”

Spelen met slogans voor vertalers en vertaalbureaus

Bij Vertaalbureau Motte zijn we vertalers, geen copywriters. Maar af en toe moeten we wel eens wat aan copywriting doen, omdat sommige vertaalopdrachten dat impliciet vragen.

Daarom hebben we ons eens geoefend op het bedenken van slogans voor vertaalbureaus en vertalers.

“Maak verbindingen, breid je wereld uit”
“Verbindingen maken, taalbarrières breken”

“Wij maken taalbarrières onzichtbaar”
“Wij maken communicatie mogelijk, overal ter wereld.”
“Wij vertalen jouw taalbarrières in verbindingen”
“Wij maken communicatie grenzeloos” -> grenzeloze communicatie
“Met ons vertaalbureau, spreekt u de taal van succes.”
Een taalbarrière? Wij maken hem onzichtbaar.”
“Wij maken communicatie grenzeloos”
“Wij verbinden culturen, wij verbinden mensen”
“Breng de wereld dichterbij met onze vertalingen”

“Spreken is één taal, vertalen is duizend talen”
“Vertaalt uw woorden, verbindt uw werelden”
“Wij maken communicatie mogelijk, ongeacht taalbarrières”
“Met onze vertalingen komt u overal ter wereld aan”
“Verbind de wereld met onze vertalingen”
“Met onze vertalingen, spreekt u de taal van de wereld”
“Vertaal je wereld met ons.”

Hulpmiddelen voor vertalers

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar voor vertalers. Hieronder volgt een kort overzicht over de verschillende typen:

 • Vertaalsoftware: software die (semi-)automatisch teksten kan helpen vertalen.
 • Terminologiebeheer: software die vertalers helpt bij het beheren van terminologie en consistentie in hun vertalingen.
 • CAT-tools (Computer Aided Translation): software die vertalers helpt bij het vertalen door middel van vertaalgeheugens en andere hulpmiddelen.
 • Woordenboeken en taalgidsen: fysieke of digitale boeken die vertalers helpen bij het opzoeken van woorden en uitdrukkingen in een andere taal.
 • Vertaalgemeenschappen: online en andere groepen waar vertalers met elkaar kunnen communiceren en hulp kunnen krijgen bij moeilijke vertalingen.

Translation, its forms

Translation refers to the process of converting written or spoken words in one language into another language. For the case of simplicity, we will treat ttem both as the same.

Translation can be done through various methods such as machine translation, human translation, or a combination of both.

Translation can also refer to converting non-linguistic forms of information, such as mathematical equations or musical notation, into other forms. But that doesn’t concern us here.

There are several forms of machine translation, including:

 • Rule-based machine translation (RBMT): This method uses a set of pre-defined grammar rules and dictionaries to translate text from one language to another.
 • Statistical machine translation (SMT): This method uses statistical models that are trained on large amounts of parallel text data to translate text.
 • Neural machine translation (NMT): This method uses neural networks to translate text. NMT models have been shown to produce translations that are often more accurate and natural-sounding than those produced by other forms of machine translation.
 • Hybrid machine translation: This method combines the strengths of different machine translation methods, such as RBMT and SMT, to produce more accurate translations.
 • Interactive machine translation (IMT) : this form of machine translation allows the user to interact with the machine during the translation process, correcting and providing feedback on the translations produced.
 • Post-editing machine translation (PEMT) : this form of machine translation allows a human translator to check and correct machine-generated translations.

There are several forms of human translation, including:

 • Professional translation: This form of translation is done by trained and experienced translators, who are often certified by professional organizations. Professional translations are usually done for official documents, legal contracts, and other important texts.
 • Community translation: This form of translation is done by volunteers or members of a community who translate text for the benefit of their community. Community translation is often used for non-profit or social impact projects.
 • Literary translation: This form of translation is done for literary works, such as novels, poems, and plays, to make them accessible to readers in other languages. Literary translators are often writers themselves, and pay particular attention to preserving the style and tone of the original text.
 • Simultaneous translation: This form of translation is done while the speaker is still speaking, which is often used in conferences, meetings and other events where multiple languages are spoken.
 • Consecutive translation: This form of translation is done after the speaker has finished speaking, which is often used in interviews, meetings and other events where multiple languages are spoken.
 • Audiovisual translation: This form of translation is done for audiovisual materials such as movies, TV shows, and video games, it includes subtitling, dubbing, and voice-over.

There are several combinations of machine translation and human translation, including:

 • Machine-assisted translation: This form of translation uses machine translation as a tool to help a human translator produce a more accurate and efficient translation. The translator can use the machine-generated translation as a starting point and then make any necessary corrections and improvements.
 • Post-editing machine translation (PEMT): This form of translation uses machine translation to generate a first draft of the translation, which is then reviewed and corrected by a human translator. This is often used for large-scale projects where speed and cost-effectiveness are important.
 • Hybrid machine translation: This form of translation combines the strengths of different machine translation methods, such as rule-based and statistical machine translation, to produce more accurate translations. The output of the machine translation is often reviewed and corrected by a human translator.
 • Interactive machine translation: This form of translation allows the user to interact with the machine during the translation process, providing feedback and corrections on the translations produced. The user can also provide additional information and context to the machine to improve the translation.
 • Human-in-the-loop machine translation: This form of translation uses machine translation as a tool to help a human translator, who can provide feedback and corrections to the machine, which will then adjust its output accordingly. This can improve the final translation and the efficiency of the process.

Blik achter de schermen van een vertaling

Duits en Nederlands liggen dicht bij elkaar. Geef een willekeurige Nederlander een Duitse tekst, en hij ontcijfert ze tamelijk gemakkelijk. Er zullen wel enkele fouten zijn, maar het resultaat is redelijk goed in vergelijking met wat diezelfde willekeurige Nederlander zou doen als hij een Franse tekst krijgt.


Toch zijn er problemen. Bekend zijn de valse vrienden: woorden die op elkaar lijken, maar toch iets anders betekenen.

Maar daar stopt het niet. Hoe doorzichtig de woordenschat van een Duitse tekst voor een Nederlander ook lijkt te zijn, de grammatica kan onverwachts problemen opleveren.

Een voorbeeld:
“Nach fast genau drei Jahren ist das Stammwerk-Modell von Alejandro und Romina Rossi aus Buenos Aires endlich in Göppingen angekommen.”

Wie zo’n zin, zelfs rekening houdende met valse vrienden in de woordenschat, zonder veel nadenken vertaalt, eindigt met deze zin:
“Na bijna drie jaar is het model van het moederbedrijf van Alejandro en Romina Rossi uit Buenos Aires eindelijk in Göppingen aangekomen.”

Maar die is fout.

Waarom? Omdat het bedoelde moederbedrijf niet van Alejandro en Romina Rossi is. Zij hebben een model gebouwd van een moederbedrijf, maar het is niet hun bedrijf.

Om die verwarring te vermijden moet de zin worden omgegooid, en na heel wat gegoochel komt er dan dit uit:
“Na bijna drie jaar is in Göppingen eindelijk het model uit Buenos Aires aangekomen dat Alejandro en Romina Rossi van het moederbedrijf hebben gebouwd.”

Het zinsdeel “in Göppingen” moest naar voren worden geplaatst, net als het bijwoord “eindelijk”. De plaatsbepaling “uit Buenos Aires” werd achter “het model” gezet, en de nabepaling “van Alejandro en Romina Rossi” werd omgevormd tot een bijzin waarin ook werd opgenomen dat het om het moederbedrijf ging.

Die veranderingen werden niet alleen opgelegd om de betekenis duidelijk te maken, maar ook om de zin leesbaar te houden. Waardoor de ene wijziging leidde tot de andere.

Artificial Intelligence and translation

ai_1

There are two things which shouldn’t be forgotten about AI in general:
First it relies heavily on human input. E.g. the Tesla AI Autopilot is based on a massive amount of pictures on which objects are lined out, so that the software can compare those line-outs with images captured by the LIDAR (which is just some kind of visible light camera system). Without all those people analyzing the photographs, that Autopilot would not function. In other words: without the back-up of human intelligence, that artificial intelligence wouldn’t work.
Secondly: the input is analyzed by statistical means, not be actually intelligent systems in the way we understand ‘intelligence’. That means AI prefers frequent occurences of phenomena, not necessarily correct occurences of phenomena, i.e. not necessarily occurences which are the results of laws of nature.
.

Peter MOTTE is NIET op Facebook

facebookth

Peter Motte is NIET op Facebook, netzomin als Vertaalbureau MOTTE.

We willen mensen expliciet waarschuwen voor webservices en zoekresultaten die suggereren dat we wel op Facebook zijn.

Het is wel mogelijk dat andere mensen genaamd “Peter Motte” op Facebook zijn, maar wij zijn dat niet.

Als u wordt gevraagd om in te loggen of te registreren op Facebook om meer te zien dan een oppervlakkig profiel over “Peter Motte”, dan zult u teleurstellende resultaten krijgen.

We zitten ook niet op Instagram, WhatsApp of Instant Messenger.

Peter Motte is NOT on Facebook

facebookth

Peter Motte is NOT on Facebook, nor is Translation Office Motte.

We want to explicitely warn people against services and search results which suggest that we are on Facebook.

It is, however, possible that other people named “Peter Motte” are on Facebook, but we are not.

If you get any demand to log in or to register for Facebook to see more than a superficial profile on Facebook about us, you will not get any satisfactory result.

We also are not on Instagram, WhatsApp or Instant Messenger.