Taalprobleem: alsjeblieft / alstublieft

FOUT Meneer, zou u alsjeblieft even op die andere stoel willen gaan zitten? Ik heb daar al gestofzuigd.

GOED Meneer, zou u alstublieft even op die andere stoel willen gaan zitten? Ik heb daar al gestofzuigd.

VERKLARING
Een instinkertje: als je met ‘u’ begint, moet je met ‘u’ doorgaan. Het is dus in deze zin niet ‘alsjeblieft’ maar ‘alstublieft’.
Je zou ook kunnen zeggen dan een meneer sowies een ‘u’ is.Let op de schrijfwijze van ‘meneer’. In formele teksten en als aanspreking in bv. brieven schrijf je ‘mijnheer’.
U wordt niet meer met hoofdletter geschreven, behalve natuurlijk in het begin van een zin.

Taalprobleem: mondjesmaat

FOUT De informatie over het gevangenmaken van de vijand bereikte ons maar met mondjesmaat en werd door sommige media op veel scepsis onthaald.

GOED De informatie over het gevangenmaken van de vijand bereikte ons maar mondjesmaat en werd door sommige media op veel scepsis onthaald.

VERKLARING
“Mondjesmaat” is zonder voorzetsel.
“Scepsis” wordt uitgesproken met of zonder [k]: [skepsis] en [sepsis].

Bron: grote Van Dale op cd-rom

Taalprobleem: afgelasten

FOUT De gambiste heeft last van indigestie, zullen we de entr’acte dan maar aflasten?

GOED De gambiste heeft last van indigestie, zullen we de entr’acte dan maar afgelasten?

VERKLARING
“Aflasten” is fout, maar “afgelasten” is helemaal correct.
Een gambiste is een muzikante die de viola da gamba bespeelt.
Een entr’acte is een stukje dat tijdens de pauze van een opvoering wordt gespeeld. Het woord kan ook metaforisch worden gebruikt met de betekenis “klein kunstwerkje”. Dat kan dan zowel muziek zijn, als een andere kunst, en het is vaak een kort verhaaltje.

Taalprobleem: niet (in) het minst

FOUT De nieuwe gedeputeerde bedankte iedereen die haar had geholpen, en niet in het minst haar man, die haar steeds had gesteund in haar electorale campagne.

GOED De nieuwe gedeputeerde bedankte iedereen die haar had geholpen, en niet het minst haar man, die haar steeds had gesteund in haar electorale campagne.

VERKLARING
“Niet in het minst” betekent “helemaal niet”. “Niet het minst” betekent “vooral”. Een gedeputeerde is in België een lid van het bestuurscollege van een provincie, en in Nederland o.m. een volksvertegenwoordiger.

Taalprobleem: verjaardag / geboortedag

FOUT Als we dan nog leven, vieren we op 21 maart 2085 met z’n allen de 400e verjaardag van Johann Sebastian Bach.

GOED Als we dan nog leven, vieren we op 21 maart 2085 met z’n allen de 400e geboortedag van Johann Sebastian Bach.

VERKLARING
Van iemand die niet meer leeft, vieren we niet de verjaardag maar de geboortedag. J.S. Bach stierf in 1750.

Referentie: Taaldatabanken

Taalprobleem: verplichten

FOUT Onder bedreiging van een wapen verplichtten ze de werknemers de kluis open te maken.

GOED Onder bedreiging van een wapen werden de werknemers gedwongen de kluis open te maken.

VERKLARING
Twee fouten:
– “Verplichten” is morele druk uitoefenen of als plicht opleggen.
– De zin is niet precies geformuleerd: de daders dreigden met een wapen, niet de werknemers. Ook goed: Onder dreiging met een wapen dwongen ze …