Taalprobleem: noemen, melden

FOUT De held die ik net vernoemd heb, heeft nu geen verweer.
GOED De held die ik net genoemd heb, heeft nu geen verweer.

VERKLARING
“Vernoemen” betekent dat iets of iemand wordt genoemd zoals iets of iemand anders. “Vernoemen” betekent niet dat iets wordt gezegd, gemeld, genoemd, meegedeeld…
Hier heeft de schrijver “vernoemd” hoogstwaarschijnlijk verward met “genoemd”.

Taalprobleem: gerechtelijk, rechterlijk

FOUT De organisatoren van het festival overwegen gerechterlijke stappen tegen Winehouse.
GOED De organisatoren van het festival overwegen gerechtelijke stappen tegen Winehouse.

VERKLARING
“Gerechterlijk” is een contaminatie van “rechterlijk” en “gerechtelijk”.
Zowel “rechterlijk” als “gerechtelijk” bestaan, maar ze zijn niet van hetzelfde woord afgeleid.
“Rechterlijk” komt van “rechter”.
“Gerechtelijk” komt van “gerecht” in de juridische betekenis van het woord “gerecht”.

Taalprobleem: uitdrukking “door de mand vallen”

FOUT Het was een troostprijs voor de Verenigde Staten, die tijdens de vorige sprintnummers door de mand zijn gezakt.
GOED Het was een troostprijs voor de Verenigde Staten, die tijdens de vorige sprintnummers door het ijs zijn gezakt.
BETER Het was een troostprijs voor de Verenigde Staten, die tijdens de vorige sprintnummers faalden.

VERKLARING
“Door de mand vallen” betekent dat met een fout of een leugen moet toegeven.
“Door het ijs zakken” wordt in de sporttaal gebruikt in de betekenis van “mislukken, zijn doel niet bereiken”. Die betekenis staat nog niet in woordenboeken en is niet algemeen bekend, zodat het beter is om ze te vermijden. Het is immers nogal komisch.
Als je onzeker bent over beeldspreek, is het het best om ze te vermijden en te kiezen voor een gewoon woord dat de betekenis direct uitdrukt. De tekst wordt dan duidelijker, directer, sneller begrepen en gelezen, en meestal wordt dan ook woordomhaal vermeden.
Veel standaarduitdrukkingen en beeldspraak is een typisch kenmerk voor slecht taalgebruik van journalisten.

Taalprobleem: rock-‘n-roll

FOUT De finaliste van Junior Eurosong 2007 moet zowat de grootste rock ’n roll meid van Vlaanderen zijn.
GOED De finaliste van Junior Eurosong 2007 moet zowat de grootste rock-‘n-rollmeid van Vlaanderen zijn.

VERKLARING
In het Nederlands spellen we rock-‘n-roll. In samenstellingen blijven de streepjes staan.

Taalprobleem: verkeerde formulering

FOUT Senator Biden is een expert inzake buitenlands beleid en moet het gebrek aan Obama’s ervaring op dat gebied compenseren.
GOED Senator Biden is een expert inzake buitenlands beleid en moet Obama’s gebrek aan ervaring op dat gebied compenseren.

VERKLARING
Obama heeft gebrek aan ervaring. Dus: Obama’s gebrek aan ervaring.