Taalmodel: kunnen – gekund

FOUT Uiteindelijk is de politie naar binnen gekunnen om het huis te doorzoeken.
GOED Uiteindelijk is de politie naar binnen gekund om het huis te doorzoeken.

VERKLARING
Het voltooid deelwoord van “kunnen” is “gekund”.