Taalmodel: “nadien” en “erna”

FOUT De dagen nadien hoor je telkens een nummer uit dat fantastisch album.
GOED De dagen erna hoor je telkens een nummer uit dat fantastische album.

VERKLARING
“Nadien” wordt in het algemeen Nederlands alleen met betrekking tot het verleden gebruikt. Het bijvoeglijk naamwoord moet verbogen worden na dit.

Meer uitleg