Taalmodel: praktijkruimte, ruimte

FOUT De radioloog zou in zijn kabinet de elementaire regels van hygiëne hebben geschonden.
GOED De radioloog zou in zijn praktijk de elementaire regels van hygiëne hebben geschonden.

VERKLARING
In het Frans heeft een arts een cabinet. In het Nederlands heeft hij een praktijk(ruimte).