Taalmodel: rock-‘n-roll

FOUT De finaliste van Junior Eurosong 2007 moet zowat de grootste rock ’n roll meid van Vlaanderen zijn.
GOED De finaliste van Junior Eurosong 2007 moet zowat de grootste rock-‘n-rollmeid van Vlaanderen zijn.

VERKLARING
In het Nederlands spellen we rock-‘n-roll. In samenstellingen blijven de streepjes staan.