Taalmodel: verkeerde formulering

FOUT Senator Biden is een expert inzake buitenlands beleid en moet het gebrek aan Obama’s ervaring op dat gebied compenseren.
GOED Senator Biden is een expert inzake buitenlands beleid en moet Obama’s gebrek aan ervaring op dat gebied compenseren.

VERKLARING
Obama heeft gebrek aan ervaring. Dus: Obama’s gebrek aan ervaring.