Taalprobleem: kwelgeesten

FOUT ’s Middags zal Leterme zijn drie zwarte beesten ontmoeten.
GOED ’s Middags zal Leterme zijn drie kwelgeesten ontmoeten.

VERKLARING
Zwarte beesten is vertaald Frans (bêtes noires).
Er zijn natuurlijk andere oplossingen dan ‘kwelgeesten’ mogelijk.

Taalprobleem: pas

FOUT De acties zouden maar rond negen uur beginnen en om twee uur al voorbij moeten zijn.
GOED De acties zouden pas rond negen uur beginnen en om twee uur al voorbij moeten zijn.

VERKLARING
Het gebruik van “maar” in de betekenis van “niet eerder dan” is geen standaardtaal.

Taalprobleem: een klacht indienen

FOUT Voor de arts reden genoeg om klacht in te dienen.
GOED Voor de arts reden genoeg om een klacht in te dienen.
VERKLARINGIn de uitdrukking “een klacht indienen” is het lidwoord nodig.
Zonder lidwoord zou het een gallicisme kunnen zijn, ontstaan uit “porter plainte contre quelqu’un”. De Franse uitdrukking “déposer une plainte” bestaat echter ook.

Taalprobleem: onderzoeken

GOED Allereerst, zegt Poetin, moeten we uitvinden of er werkelijk een dreiging uitgaat van landen als Iran en Noord-Korea.
EN OOK GOED Allereerst, zegt Poetin, moeten we onderzoeken of er werkelijk een dreiging uitgaat van landen als Iran en Noord-Korea.

VERKLARING
Om eens af te wijken van ons gewone patroon: beide varianten zijn toegelaten.
De meeste naslagwerken hebben geen bezwaar tegen “uitvinden” in de betekenis van “te weten komen”.

Taalprobleem: van belang zijn

FOUT De wedstrijd had geen enkel belang meer voor de kwalificatie, België was al uitgeschakeld.
GOED De wedstrijd was niet meer van belang voor de kwalificatie, België was al uitgeschakeld.

VERKLARING”Belang hebben” is een leenvertaling van “avoir de l’importance” en behoort niet tot de standaardtaal.