Taalmodel: faillissement

FOUT De man had na de faling van zijn bedrijf in 2004 alles laten verdwijnen, zowel de fruitoogst als de voertuigen.
GOED De man had na het faillissement van zijn bedrijf in 2004 alles laten verdwijnen, zowel de fruitoogst als de voertuigen.

VERKLARING
“Faling” betekent niet “faillissement”.
De toestand waarin personen of bedrijven verkeren wanneer ze niet in staat zijn aan hun financiële verplichtingen te voldoen, zodat er op hun vermogen beslag is gelegd, is het “faillissement”.
Ook de uitdrukkingen “in faling zijn”, “in faling stellen” en “in faling verklaren” zijn fout. Ze moeten worden vervangen, bijvoorbeeld door “failliet zijn” en “failliet verklaren”.

Het zelfstandig naamwoord “failliet” heeft alleen maar een figuurlijke betekenis:
– Het failliet van zijn beleid.
– Het failliet van de democratie.
In die betekenis is “failliet” een synoniem van “mislukking”.

“De boeken neerleggen” is een gallicisme, een letterlijke vertaling van het Franse “déposer”
Wel goed zijn Nederlands zijn:
* failliet gaan, bankroet gaan
* het faillissement aanvragen

Verschil faillissement en vereffening

Het “faillissement” leidt tot het algemene beslag op het vermogen en de inkomsten van de onderneming.
Het is altijd het gevolg van een uitspraak van de handelsrechtbank. Die rechtbank spreekt zich uit op verzoek van de onderneming zelf of van een van de schuldeisers.
Als de onderneming zelf het initiatief neemt, vraagt de raad van bestuur het faillissement aan bij de handelsrechtbank. Tegelijk met de uitspraak van het faillissement stelt de handelsrechter een curator aan. Die speelt dan in feite de rol van vereffenaar of kan alsnog proberen de onderneming te redden door ze geheel of gedeeltelijk te verkopen.
“Vereffening” is het stopzetten van de activiteiten van een onderneming. De vereffening is vrijwillig. De beslissing ligt bij de aandeelhouders. De algemene vergadering stelt een vereffenaar aan. Die verkoopt de activa en betaalt de schuldeisers. De vrijwillige vereffening kan alleen maar plaatshebben als alle schuldeisers akkoord gaan.