Taalmodel: van iets afkomen

FOUT Maar hoe kom je er vanaf?
GOED Maar hoe kom je ervan af?

VERKLARING
De infinitief is “van iets afkomen”. “Van” en “af” horen niet bij elkaar. “Vanaf”, in één woord, is een voorzetsel: “vanaf hier”, “vanaf dat moment”.