Taalmodel: hoofdletters voor “feestdagen”

FOUT De zeventien lidstaten van de Wereldtoiletorganisatie hebben op de slotdag van de Wereldtoilettop 19 november uitgeroepen tot wereldtoiletdag.
GOED De zeventien lidstaten van de Wereldtoiletorganisatie hebben op de slotdag van de Wereldtoilettop 19 november uitgeroepen tot Wereldtoiletdag.

VERKLARING
In de categorie: is dit ernstig, of voor de lol.
Namen van “feestdagen” krijgen een hoofdletter. Werelddierendag, Wereldgezondheidsdag, Wereldtoiletdag, enz. worden beschouwd als feestdagen. De Wereldtoiletdag dient om er de aandacht op te vestigen dat iedereen een goed watercloset nodig heeft.
Ach, we hebben de laatste paar jaar al het een en ander van gekke spellingregels te horen gekregen.

bron: “Handboek Spelling”, J. De Schrijver en A. Neijt, Handboek Spelling, Wolters Plantyn, 2005