Taalmodel: afschrikken, schrikte af, afgeschikt

FOUT De jazzwereld schrok hem eerst af.
GOED De jazzwereld schrikte hem eerst af.

VERKLARING
“Afschrikken” wordt regelmatig vervoegd: schrikt af, schrikte af, afgeschrikt.