Taalmodel: mondjesmaat

FOUT De informatie over het gevangenmaken van de vijand bereikte ons maar met mondjesmaat en werd door sommige media op veel scepsis onthaald.

GOED De informatie over het gevangenmaken van de vijand bereikte ons maar mondjesmaat en werd door sommige media op veel scepsis onthaald.

VERKLARING
“Mondjesmaat” is zonder voorzetsel.
“Scepsis” wordt uitgesproken met of zonder [k]: [skepsis] en [sepsis].

Bron: grote Van Dale op cd-rom