Taalmodel: afkortingen en samentrekkingen

FOUT Als je b.v. in een Nederlandse nv commissaris bent, of in een Belgische bestuurder, zetel je dan automatisch in de rvb?

GOED Als je bv. in een Nederlandse nv commissaris bent, of in een Belgische nv bestuurder, zetel je dan automatisch in de rvb?

VERKLARING
In de oorspronkelijke zin zitten een fout en een stilistisch gebrek.
Om te beginnen wordt “bijvoorbeeld” afgekort als” bv.”, met kleine letters en een puntje achter de ‘v’. In Nederlandse vennootschappen is een commisssaris wat in Belgische vennootschappen een bestuurder is. De “rvb” is de raad van beheer of van bestuur, maar we raden het veelvuldig gebruik van die afkorting af. Pas ze het liefst enkel toe in teksten waarvan duidelijk is dat zulke onderwerpen behandelen, zoals contracten, jaarrekeningen, vergaderingsverslagen, bedrijfsagenda’s, enzovoort.
Afkortingen zijn ontstaan toen het schrijfmateriaal duur was, en de tijd beperkt. Wie op duur perkament schrijft, en alles met de hand moet neerzetten, spaart veel geld uit als afkortingen worden gebruikt. Middeleeuwse teksten staan dan ook vol afkortingen. Met de hedendaagse technieken is schrijven en vermenigvuldigen van teksten echter veel goedkoper en sneller geworden, zodat afkortingen minder noodzakelijk zijn.
Nooit afkortingen gebruiken is echter evenmin zinvol. Voortdurende Aids voluit schrijven heeft weinig zin, omdat de tekst er niet leesbaarder door wordt. Vooral technische, wetenschappelijke, zakelijke en administratieve teksten, waarin veel samengestelde woorden voorkomen (bijvoorbeeld voor terminologie en namen van instellingen), worden leesbaarder als die samenstellingen worden afgekort.

En ten tweede zijn de samentrekkingen strikt gezien correct, maar loopt de lezer er hier door verloren. Het is dan ook beter een van de samentrekkingen te vervangen door het volledige zinsdeel.

Bron voor de afkortingen:
G. Geerts, T. den Boon en D. Geeraerts (red.), Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal op cd-rom, Van Dale Lexicografie, 2000