Taalmodel: afgelasten

FOUT De gambiste heeft last van indigestie, zullen we de entr’acte dan maar aflasten?

GOED De gambiste heeft last van indigestie, zullen we de entr’acte dan maar afgelasten?

VERKLARING
“Aflasten” is fout, maar “afgelasten” is helemaal correct.
Een gambiste is een muzikante die de viola da gamba bespeelt.
Een entr’acte is een stukje dat tijdens de pauze van een opvoering wordt gespeeld. Het woord kan ook metaforisch worden gebruikt met de betekenis “klein kunstwerkje”. Dat kan dan zowel muziek zijn, als een andere kunst, en het is vaak een kort verhaaltje.