Taalmodel: niet (in) het minst

FOUT De nieuwe gedeputeerde bedankte iedereen die haar had geholpen, en niet in het minst haar man, die haar steeds had gesteund in haar electorale campagne.

GOED De nieuwe gedeputeerde bedankte iedereen die haar had geholpen, en niet het minst haar man, die haar steeds had gesteund in haar electorale campagne.

VERKLARING
“Niet in het minst” betekent “helemaal niet”. “Niet het minst” betekent “vooral”. Een gedeputeerde is in België een lid van het bestuurscollege van een provincie, en in Nederland o.m. een volksvertegenwoordiger.