Taalmodel: contact leggen met, contact opnemen met

FOUT Neem direct contact met de hulpdiensten.

GOED Neem direct contact op met de hulpdiensten.

VERKLARING

“Contact nemen met” is niet de goede uitdrukking, wel “contact opnemen met”.Ook mogelijk: “contact leggen met”.

Als je weet hoe het contact wordt gelegd, kun je ook een specifiekerwerkwoord gebruiken, zoals: “telefoneren”, “schrijven”, “bellen”,”telegraferen”, “telexen”, “fasxen”, “e-mailen”…

Helemaal uit den boze is “contacteren” en “contacten”. Het eerste is eengallicisme dat veel in België voorkomt, het tweede een anglicisme dat vooralin Nederland wordt aangetroffen. Beide fouten komen echter in beide landenvoor.

Een gedachte over “Taalmodel: contact leggen met, contact opnemen met

Reacties zijn gesloten.