Taalmodel: hoofdletters en kleine letters

FOUT Lars Machenil wordt de nieuwe cfo van Fortis.
GOED Lars Machenil wordt de nieuwe CFO van Fortis.

VERKLARING
“Een initiaalwoord of letterwoord dat we ontlenen aan een andere taal, behoudt zijn spelling zolang we het als vreemdtalig aanvoelen.” (Woordenlijst) In gewonemensentaal is de CFO (chief financial officer) de financieel directeur.