Taalmodel: ga zitten

FOUT Jullie zijn uiteraard welkom. Zet u neer!
GOED Jullie zijn uiteraard welkom. Ga zitten.

VERKLARING
In de standaardtaal is “zet u neer” ouderwets, bovendien wordt het ook beschouwd als een gallicisme en/of een germanisme.