Taalmodel: een klacht indienen

FOUT De familie van de bejaarde vrouw heeft een klacht neergelegd.
GOED De familie van de bejaarde vrouw heeft een klacht ingediend.

VERKLARING
Een klacht wordt ingediend. “Neerleggen” is in dit verband letterlijk vertaald uit het Frans.