Taalmodel: lidwoorden weglaten

FOUT Vraag is hoe Europa daarop zal reageren.
GOED De vraag is hoe Europa daarop zal reageren.

VERKLARING
Het lidwoord weglaten komt vooral voor in formele, geschreven taal.