Taalmodel: tangconstructies

FOUT Saive heeft om zijn zaak aanhangig te kunnen maken bij het TAS de medewerking nodig van de Internationale Tafeltennisfederatie.
GOED Om zijn zaak aanhangig te kunnen maken bij het TAS heeft Saive de medewerking van de Internationale Tafeltennisfederatie nodig.

VERKLARING
In de oorspronkelijke zin zit een grote tang: “heeft (…) nodig”.
Meer uitleg