Taalmodel: Bedankt…

FOUT Bedankt om te willen meespelen!
GOED Bedankt dat u wilt / wilde meespelen!

VERKLARING
Na “bedankt” gebruiken we een constructie zoals “voor het meespelen” of een bijzin, zoals hierboven.
Meer uitleg: bedankt (VRTtaal.net) en u wilt / u wil .