Taalmodel: een zaak aanhangig maken bij

FOUT Om zijn zaak aanhankelijk te kunnen maken bij het TAS heeft Saive de medewerking van de Internationale Tafeltennisfederatie nodig.
GOED Om zijn zaak aanhangig te kunnen maken bij het TAS heeft Saive de medewerking van de Internationale Tafeltennisfederatie nodig.

VERKLARING
“Een aanhankelijk kind” is wel mogelijk, maar een zaak wordt “aanhangig” gemaakt.