Taalmodel: eens

FOUT Thaci heeft bescherming beloofd aan alle minderheden in zijn land, eens dat onafhankelijk is.
GOED Thaci heeft bescherming beloofd aan alle minderheden in zijn land, wanneer dat onafhankelijk is.

VERKLARING
“Eens” is geen voegwoord.
Meer uitleg