Taalmodel: bekend om

FOUT Het blad is vooral bekend voor zijn Hollywoodportretten.
GOED Het blad is vooral bekend om zijn Hollywoodportretten.

VERKLARING
Het is “bekend om”.