Taalmodel: intensieve zorg

FOUT De twee jongeren liggen nog op de afdeling intensieve zorgen.
GOED De twee jongeren liggen nog op de afdeling intensieve zorg.

VERKLARING
“Zorgen” wijst op ongerustheid, “verpleging” is “zorg”.
Meer uitleg