Taalmodel: monteur

FOUT In “The Bucket List” worden twee mannen geconfronteerd met kanker: de ene is Edward, een miljardair, de andere is Carter, een mechanieker.
GOED In “The Bucket List” worden twee mannen geconfronteerd met kanker: de ene is Edward, een miljardair, de andere is Carter, een monteur.

VERKLARING
“Mechanieker” is geen standaardtaal.
Meer uitleg