Taalmodel: tussenbeide komen

FOUT De Europese militairen in het grensgebied mogen niet tussenkomen in de machtsstrijd.
GOED De Europese militairen in het grensgebied mogen niet tussenbeide komen in de machtsstrijd.

VERKLARING
Militairen die twee strijdende partijen uit elkaar proberen te houden, komen tussenbeide.
Meer uitleg