Taalmodel: levenskosten

FOUT Door de gestegen levenskost, zowel van voedsel als energie, sparen de Belgen veel minder dan ooit.
GOED Door de gestegen levenskosten, zowel van voedsel als energie, sparen de Belgen veel minder dan ooit.

VERKLARING
“Kost” is “eten”. “Levensduurte” is niet in het hele taalgebied aanvaard, en het komt dan nog vooral in geschreven taal voor.