Taalmodel: voornaamwoordelijke bijwoorden

FOUT Dat hij daar onder leed, merkte je aan zijn hevige emoties.
GOED Dat hij daaronder leed, merkte je aan zijn hevige emoties.

VERKLARING
Voornaamwoordelijke bijwoorden (hier “daaronder”) worden als één woord gespeld.
Meer uitleg