Taalmodel: weten waar iets is

FOUT Hij toont haar een blad waar een adres op staat en vraagt of ze het weet zijn.
GOED Hij toont haar een blad waar een adres op staat en vraagt of ze weet waar het is.

VERKLARING
“Weten” wordt in de standaardtaal altijd gecombineerd met een infinitief voorafgegaan door “te”. De constructie “weten zijn” is geen standaardtaal.
Meer uitleg