Taalmodel: zodra

FOUT De tractor keert terug naar de normale modus van zodra de spanning correct is.
GOED De tractor keert terug naar de normale modus zodra de spanning correct is.

VERKLARING
Standaardtaal in het hele taalgebied is het voegwoord “zodra”.