Taalmodel: wiens / wier

FOUT Op de lijst staan mensen die al jaren dood zijn en wiens naam door anderen gebruikt kan worden.
GOED Op de lijst staan mensen die al jaren dood zijn en van wie de naam door anderen gebruikt kan worden.

VERKLARING
Wiens kan alleen verwijzen naar een mannelijk woord in het enkelvoud. Meer uitleg: wiens / wier.