Taalmodel: tijd winnen, de tijd rekken, tijdrekken

FOUT Tijd kopen om een splijtende stemming te vermijden.
GOED Tijdrekken om een splijtende stemming te vermijden.

VERKLARING
“Tijd kopen” is een anglicisme, ontstaan uit “to buy time”. In het Nederlands hebben we het over “tijd winnen”, “de tijd rekken”, “tijdrekken”.