Taalmodel: antibioticum – antibiotica

FOUT Spanje staat bekend als een land waar de afgelopen decennia erg makkelijk antibiotica werd toegediend.
GOED Spanje staat bekend als een land waar de afgelopen decennia erg makkelijk antibiotica werden toegediend.

VERKLARING
Antibiotica is een meervoud. Het enkelvoud is antibioticum.