Taalmodel: kleuren en koppeltekens

FOUT De zwartwitfilm bracht bij de oudgediende allerlei herinneringen naar boven.
GOED De zwart-witfilm bracht bij de oudgediende allerlei herinneringen naar boven.

VERKLARING
De zwart-witfoto’s zijn foto’s die twee kleuren hebben, nl. wit en zwart.
Een kleurennaam zoals “roodbruin” daarentegen, gaat over een kleur bruin die naar rood neigt, in tegenstelling tot de kleur “bruinrood”, wat rood is dat naar bruin neigt.
In zwart-witfoto’s zijn “wit” en “zwart” zelfs twee gelijkwaardige delen: ze mogen omgekeerd worden vermeld zonder dat de betekenis verandert: wit-zwartfoto’s zien er net zo uit als zwart-witfoto’s.
Het is dus een samenkoppeling van gelijkwaardige delen, en daar zetten we een koppelteken tussen.

Bron: “Handboek Spelling,” J. De Schrijver en A. Neijt, Wolters Plantyn, 2005